Kontakty Laboratoř EHAKL Laboratoř SIMD Biomechanická laboratoř
CENTRUM POKROČILÝCH INOVAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Posláním Centra pokročilých inovačních technologií Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava jsou vědecko-výzkumné a vývojové aktivity orientované na trvalou spolupráci s průmyslovými podniky v inovacích a transferu technologií v disciplínách materiálového a strojního inženýrství.

CPIT řeší vědecko-výzkumné a vývojové projekty, úzce spolupracuje s jinými pracovišti VŠB-TUO, dalšími vysokými školami a vědeckými institucemi u nás i v zahraničí. CPIT se svými aktivitami podílí na vzdělávání studentů pregraduálního i postgraduálního studia.

K plnění svých záměrů využívá CPIT VŠB TUO unikátní technologické vybavení laboratoří:

Laboratoř integrity konstrukcí a designu materiálu www.simd.cz

Laboratoř SIMD je orientována na studium mechanického chování konstrukcí a konstrukčních částí v provozních podmínkách, analyzuje příčiny vzniku degradačních procesů konstrukčních materiálů, zkoumá jejich mikrostrukturu a navrhuje opatření ke zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti konstrukcí. V laboratoři se testuje odolnost materiálů proti vzniku křehkého lomu, mechanické únavě, vysokoteplotní nestabilitě a stanovuje se pevnost a houževnatost materiálů a to i při extrémních podmínkách namáhání.

Experimentální hluková a klimatizační laboratoř www.ehakl.cz

Laboratoř EHAKL provádí testování tepelných a chladicích zařízení a konstrukčních částí. K tomu je vybavena klimatizačními komorami s technologií simulace proudění vzduchu, s přesným nastavením teploty a vlhkosti. Výsledkem testů je posouzení funkční stránky výrobku při limitních podmínkách provozu. Akustické charakteristiky konstrukčních částí, jakými jsou akustický tlak nebo akustická intenzita a výkon se stanovují v hlukové polobezodrazové komoře, která je vybavena zvukoměry, měřicími mikrofony a sondou akustické intenzity.

Biomechanická laboratoř www.bmlab.cz

V BMLab se vyvíjejí testovací metody zdravotnických prostředků v definovaných režimech klinických aplikací. Výsledky monitoringu zatěžování lidského organismu se využívají při efektivním navrhování tvarově komplikovaných biomechanických léčebných a rehabilitačních konstrukcí. Využití nových přístupů designu implantátů a fixátorů určených k léčení zlomenin zkracuje dobu léčby a snižuje počet pooperačních komplikací.

Aktuality

Japonský odborník světového významu profesor Kunio Hasegawa v laboratořích CPIT
hkcpit.pdf
7. ROČNÍK ČESKO-JAPONSKÉHO WORKSHOPU
aktualita k workshopu.pdf
CallForPaper_priloha.pdf
© 2015 tomas.novak@cyty.eu Všechna práva jsou vyhrazená.