Kontakty Laboratoř EHAKL Laboratoř SIMD Centrum ortopedických inovací Czech-Chinese Centre
CENTRUM POKROČILÝCH INOVAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Posláním Centra pokročilých inovačních technologií Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava jsou vědecko-výzkumné a vývojové aktivity orientované na trvalou spolupráci s průmyslovými podniky v inovacích a transferu technologií v disciplínách materiálového a strojního inženýrství.

CPIT řeší vědecko-výzkumné a vývojové projekty, úzce spolupracuje s jinými pracovišti VŠB-TUO, dalšími vysokými školami a vědeckými institucemi u nás i v zahraničí. CPIT se svými aktivitami podílí na vzdělávání studentů pregraduálního i postgraduálního studia.

K plnění svých záměrů využívá CPIT VŠB TUO unikátní technologické vybavení laboratoří:

Laboratoř integrity konstrukcí a designu materiálu www.simd.cz

Laboratoř SIMD je orientována na studium mechanického chování konstrukcí a konstrukčních částí v provozních podmínkách, analyzuje příčiny vzniku degradačních procesů konstrukčních materiálů, zkoumá jejich mikrostrukturu a navrhuje opatření ke zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti konstrukcí. V laboratoři se testuje odolnost materiálů proti vzniku křehkého lomu, mechanické únavě, vysokoteplotní nestabilitě a stanovuje se pevnost a houževnatost materiálů a to i při extrémních podmínkách namáhání.

Experimentální hluková a klimatizační laboratoř www.ehakl.cz

Laboratoř EHAKL provádí testování tepelných a chladicích zařízení a konstrukčních částí. K tomu je vybavena klimatizačními komorami s technologií simulace proudění vzduchu, s přesným nastavením teploty a vlhkosti. Výsledkem testů je posouzení funkční stránky výrobku při limitních podmínkách provozu. Akustické charakteristiky konstrukčních částí, jakými jsou akustický tlak nebo akustická intenzita a výkon se stanovují v hlukové polobezodrazové komoře, která je vybavena zvukoměry, měřicími mikrofony a sondou akustické intenzity.

Centrum ortopedických inovací www.bmlab.cz

Centrum ortopedických inovací je vědecko-výzkumné a vzdělávací pracoviště s vlastním lékařským zařízením. Díky propojení oblastí materiálových věd, technických řešení a medicíny lze výsledky výzkumu získané testováním in vitro a in vivo transforfovat do klinické praxe. Institut zajišťuje kvalifikované technické zázemí traumatologických a ortopedických center, protetických laboratoří a fyzioterapeutických a rehabilitačních pracovišť.

Laboratoř nanověd a technologií

Laboratoř nanověd a technologií se zabývá různými aspekty pevných částic emitovaných antropogenními činnostmi do prostředí, zejména pak nespalovacími procesy spojených s brzděním automobilů a problematikou přítomnosti pevných částic v biologickém materiálu. Vědecko-výzkumné aktivity v těchto oblastech jsou zaměřeny na detailní charakterizaci těchto částic s ohledem na jejich morfologii, chemické a fázové složení a další aspekty, které přispívají k jejich rizikovosti z hlediska vlivu na životní prostředí a lidské zdraví.

© 2018 tomas.novak@cyty.eu Všechna práva jsou vyhrazená.